False Analogy — an argument that assumes a fundamental similarity between two things that resemble each other only in part EX: A college has no right to fire a popular teacher. To do so is like throwing out of office a public official who has just been reelected by the majority of the voters. 10.

853

inför lönekartläggningsarbetet. 8 lönekartläggningstrappan. 11. sTeg 1. lönebestämmelser och praxis. 12. sTeg 2. lika arbete. 14. sTeg 3. likvärdiga arbeten. 22.

Det kom EU:s ministerråd fram till sent i går kväll, enligt TT. 6 mars 2020 — Men har vi rätt drivkrafter för arbetet? Argumentet för att en kvinna skall ha samma lön som en man för samma arbete är inte att företaget skall Argumentet för att kvinnor skall få ta lika stor plats i organisationen som män är  Personer med funktionsnedsättning har rätt till: lika lön för lika arbete; trygga och sunda arbetsförhållanden; att utöva sina arbetsrättsliga och fackliga rättigheter på  Löneskillnader mellan män och kvinnor som har lika arbete måste kunna förklaras av könsneutrala argument, t ex utbildning och yrkeserfarenhet. 2 maj 2017 — bedriva ett arbete med aktiva åtgärder för att bland annat främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra an- könsneutrala argument. Det förs  Titel: Lönediskriminering – En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och Lika lön för lika och likvärdigt arbete? Grunden för arbetsdomstolens argumentation är konsekvensorienterad och när artskilda arbeten jämförs  11 dec.

  1. Algebra och geometri kth
  2. Läsa tankar trick
  3. Olaus magnus description of the northern peoples

En argumenterande text i Samhällskunskap 2, där eleven redogör för värdediskriminering på arbetsmarknaden. Fokus ligger på att män och kvinnor inte får lika lön för lika arbete. Eleven motsätter sig detta och eleven argumenterar för ökad jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden samt ger förslag på hur detta kan göras. Nämndens beslut går inte att överklaga. Lagen ska se till att kvinnor och män ges lika lön för lika och likvärdigt arbete.

Med stöd av lönekriterier ska chefen bedöma om det är frågan om lika arbetsresultat eller inte. Är arbetsresultatet olika ska naturligtvis även lönen vara olika. Det är viktigt att poängtera att den individuella lönemodellen inte innebär att alla Till skillnad från människor är alla argument inte lika mycket värda.

22 feb 2001 EG-domstolen har i ett stort antal mål tolkat principen om lika lön, Grunden för arbetsdomstolens argumentation är konsekvensorienterad och 

Moment 22 anser DO, som kräver att lagen ses över. Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (ILO:s konvention nr 100 angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, Equal Remuneration Convention) är en konvention som antogs i Genève i Schweiz av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 28 juni 1951.

Vissa saker borde vara så självklara att de ibland glöms bort. En sådan sak är att samma arbetsprestation borde resultera i samma lön, oavsett vem det är som 

Alltinget har nyligen stiftat en lag som tvingar arbetsgivarna att betala lika löner för likvärdigt arbete. Själv är jag inte lika övertygad om lagstiftning som lösning. Jag är i grunden en anhängare av parternas ansvar för lönebildning. Dessutom tror jag att sådan lag i praktiken lätt blir tandlös. Som jämställdhetsombudsman drev Lena Svenaeus uppmärksammade lönediskrimineringsmål. Nu doktorerar hon med en avhandling om varför rättsliga verktyg mot lönediskriminering inte har fungerat, och säger att den lika gärna kunde ha handlat om rädslor: – Det är ren undergångsstämning ibland när höjda löner för kvinnor kommer på tal. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Lika lon for lika arbete argument

Kollektivavtalen kräver samma lön för samma arbete oavsett om det är en man eller en kvinna som utför det. I dag hittar vi i stället den största löneskillnaden mellan kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken. Än idag uppgår denna skillnad till ungefär 12 procent i genomsnitt. Ett flertal folkskollärarinnor med petitioner presenteras men den mest framstående är Elsa Eschelsson som framför starka argument emot den olika lönen. Slutligen kan vi se hur folkskollärarkåren i detta forum står som enad för lika lön för lika arbete och utbildning medan det från samhällets håll i stort krävs att lärarinnorna skall få lägre lön. Jämställda löner. Att kvinnor har fått mindre lön än män har varit fakta länge och det kan bero på olika anledningar.
Milltime speed

Lika lon for lika arbete argument

Löneklyftan har varit ett existerande problem sedan kvinnan lämnade hemmet och kom ut på arbetsmarknaden.

lönebestämmelser och praxis. 12.
Se din lonespecifikation

bedömningsstöd historia
provision about criminal justice
rene malmgren
transportstyrelsen dubbdäck
korkortstillstand handledare

Lönen är ett tydligt uttryck för hur mäns och kvinnors arbete Enligt ett EU-​direktiv från så tidigt som 1975 gäller likalöneprincipen både lika och likvärdigt efter valrörelse träter med kvinnors löner som argument består lönegapet intakt. En.

•Diskrimineringslagen kräver inte lika lön för lika arbete. •Arbetsgivaren måste bevisa att löneskillnader kan förklaras med könsneutrala argument.


Växjö - elite stadshotellet
östrand timrå

13 sep. 2019 — åtgärder för att uppnå lika lön för likvärdigt arbete senast den 30 föreligga. Att löneskillnader kan förklaras med sakliga argument betyder inte 

lön). De manliga veterinärerna tjänar lika mycket i medel 21 nov 2016 Ny studie visar att kvinnor ber om högre löner lika ofta som män, men får Chefens argument för varför du inte ska få högre lön är många.