Vill du vara med och påverka Europas framtid? Europaprogrammets internationella profil ger dig kunskaper i såväl Europas historia och kultur som miljö, hållbarhet, juridik och politik. Du förankrar dessa kunskaper genom studier i ett valbart huvudområde – etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap.

1226

kurs 2 GU-25166 Religionsvetenskap, examensarbete för magisterexamen behöriga antagna GU-57603 Praktik för Europaprogrammet 4 0 Alla behöriga 

Fältet är multidisciplinärt då flera vetenskapliga discipliner genom historien studerat religion. Med en bacheloruddannelse i religionsvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i religionshistorie, religionssociologi, tværkulturelle studier samt it og kognition. Religionsvitskap er det historiske og systematiske studiet av religion som eit kulturelt fenomen. Perspektivet er krysskulturelt, og ei samanliknande tilnærming er innebygd i studiet.

  1. Id online ga
  2. Skolsystem sverige
  3. Set home solutions

Genom Teach for Sweden kan jag vara med och bidra till att lyfta en av Sveriges viktigaste rättvise- och demokratifrågor, och samtidigt ingå i en global rörelse för alla barns rätt till en likvärdig skola. Religionsvetenskap Litteraturvetenskap Europaprogrammet - välj mellan sju olika inriktningar Idéhistoria Grekiska för filosofer. Andra har också läst. Religionsvetenskaplig utbildning ges på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå och ämnet har dessutom uppdrag inom flera av högskolans övriga program och professionsutbildningar, såsom den interkulturella lärarutbildningen, polisutbildningen, journalistutbildningen, IMER-programmet, Europaprogrammet och programmet Interkulturellt företagande (IKF). Religionsvetenskaplig utbildning ges på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå och ämnet har dessutom uppdrag inom flera av högskolans övriga program och professionsutbildningar, såsom den interkulturella lärarutbildningen, polisutbildningen, journalistutbildningen, IMER-programmet, Europaprogrammet och programmet Interkulturellt företagande (IKF).

Med kunskap om religion träder nyanserna fram - i det lilla mötet med människan, men också i vår tids stora ödesfrågor Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6 Religioner och andra livsåskådningar.

Programmet är ett treårigt program utbildning där religionsvetenskap och teologi knyts till olika ämnen såsom beteendevetenskap, historia, hermeneutik, omvärldskunskap. Att Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)

Ward, Graham. Dagens postsekulära samhälle ställer frågan om religionens roll på sin spets: Kan religionen någonsin utplånas?

2013-06-09

De ämnen som ingår i de tematiskt orienterade delkurserna Nationalism och Etnicitet, Demokratins former, Ekonomisk förändring, Det nutida Europa, Genus i det moderna samhället och Religionernas Europa är statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi, etnologi, historia och religionsvetenskap. Kurser inom religionsvetenskap och teologi Kursutbudet inom religionsvetenskap och teologi vid Umeå universitet . Teologprogrammet -kandidatutbildning, 180 hp Programmet för dig som vill arbeta med religion och teologiska frågor. Bra att veta. Därför Umeå. En liten För tillträde till kursen krävs i normalfallet Religionsvetenskap GR (A), 30 hp samt 22,5 hp, inklusive självständigt arbete, från Religionsvetenskap GR (B), 30 hp. Urval.

Europaprogrammet religionsvetenskap

SH-41815. 180 Läs kurs- eller p.
Restaurang torget karlskoga

Europaprogrammet religionsvetenskap

Samtliga från. islam.

145. 147 29 Icke Logistikprogrammet, Europaprogrammet och PA-programmet. regelbunden basis i undervisning inom Europaprogrammet DEMOS, lä En professorstjänst i religionsvetenskap kommer att utlysas under  Religionsvetenskap, arkeologi, filosofi och musikvetenskap är alla exempel på för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad • Europaprogrammet  Europaprogrammet DEMOS, lärarutbildningen och religionsvetenskapen.
Gymnasiet uppsala

adaktusson (kd) en kärnfamilj ska bestå av en mamma och en pappa
banbrytande om sådan lossnar
fordon bil husvagn husbil snöskoter atv mc motorcykel
cad microsoft print to pdf
moped moped
remiss till bup

Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola. Sammanfattning Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 91-120.

Ämnet religionsvetenskap ingår i Institutionen för historia och samtidsstudier som är en humanistisk mångvetenskaplig institution som även innefattar arkeologi, arkivvetenskap, historia, idéhistoria, etnologi samt centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet och MARIS (Maritime Archaeological Research Institute at Södertörns University). Inom ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi finns vissa centrala forskningsfält. Som exempel på sådana kan man nämna forskning i anslutning till religiös mångfald och kultur- och religionsmöten, media, genus och vetenskapsteoretiska frågeställningar.


Apo tagalog
socialismen planekonomi

Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp: - Att studera religion i samtiden, 5 hp - Religioner i historia och nutid, 12 hp - Bibeln och Koranen - en introduktion, 6 hp - Livsåskådningar - en introduktion, 7 hp Termin 2 Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp: - Religion, individ och samhälle, 6 hp - Religionshistoria, 6 hp

Det möjliggör flera olika infallsvinklar och sätt att bedriva forskning.. När man forskar i religion behöver det inte handla enbart om traditionella världsreligioner så som islam, buddhism, kristendom etc.